Online afscheid nemen in tijden van covid-19

Wanneer we een vriend of familielid verliezen, dan is het belangrijk om samen afscheid te nemen. Een afscheidsviering zorgt er dan voor dat we ons verdriet kunnen delen, elkaar kunnen troosten, samen herinneringen kunnen ophalen en biedt de kans om onze geliefde voor het laatst toe te spreken. Een afscheidsviering is dan ook een belangrijk moment van samenzijn in verbondenheid en maakt essentieel deel uit van ons continue rouwproces. Door de maatregelen rondom het covid-19-virus, wordt er vandaag afscheid genomen in beperkte kring. Het alleen afscheid nemen, kan een grote emotionele impact hebben. We kunnen elkaar niet meer troosten met een knuffel, er kan niet nagepraat worden aan de koffietafel en de sociale contacten lijken veraf. 

Doordat we vanop afstand moeten rouwen, kunnen we het gevoel hebben er alleen voor te staan. Veel mensen gaan daarom op zoek naar een andere manier om elkaar nabij te zijn. De online wereld kan ons daarbij helpen. Zo maken meer en meer mensen gebruik van een live-streaming van de afscheidsdienst. Op die manier is het mogelijk om, vanop afstand, elkaar toch te steunen en samen afscheid te nemen. Zo kunnen emoties toch samen gedeeld worden. En kunnen de laatste woorden die de naaste vrienden en familie de overledene toespreken, ook door de bredere kring gehoord worden. 

Ik had een rustig plekje uitgekozen om de livestream te volgen. Hierdoor was het alsof ik er echt bij was

Ankie

Ankie, die onlangs deelnam aan een afscheidsdienst vanuit haar kot, verwoordt het als volgt: “Ik had een rustig plekje uitgekozen om de livestream te volgen. Hierdoor was het alsof ik er echt bij was. De camera stond achteraan opgesteld en op het moment dat er dia’s getoond werden, kreeg ik deze ook zelf goed in beeld. Daardoor kwam de sfeer goed over. Het is fijn om op deze manier toch betrokken te zijn, zonder dat je de plaatsen in neemt van mensen die heel dichtbij staan. Ook ik werd als kijker thuis, welkom geheten en naderhand bedankt. Ik heb de familie direct na de livestream dan ook een mailtje gestuurd om ze te laten weten dat het een hele mooie viering was.”


Een online afscheid kan écht menselijk contact niet vervangen, maar het kan er wel aan tegemoet komen. Zo kan er op een later tijdstip nog een herdenkingsmoment plaatsvinden. In tussentijd, is elkaar vanop afstand én online steunen, bemoedigen en samen afscheid nemen, des te belangrijker. 


Latest Posts